Zdjęcia opracowujemy w Adobe Photoshop Lightroom i Adobe Photoshop. Często zdjęcie ma duży potencjał, ale jesteśmy w stanie zauważyć tylko my.

Poniżej porównanie zdjęć przed i po obróbce

.