Zwroty – Prawo odstąpienia od umowy:

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od sporządzenia Umowy Sprzedaży, bez podania jakichkolwiek przyczyn.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia towaru Klientowi.
3. Klient zwraca towar do sklepu na swój koszt.
4. Sklep zwraca środki przy użyciu tej samej formy płatności, jakiej użył Klient.
5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zwrotu sklep sprawdzi stan zwrotu.
6. Klient może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zdążyć przed terminem wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
7. Oświadczenie może zostać wysłane drogą elektroniczną lub za pomocą tradycyjnej poczty.
8. Jeżeli sprzedawca stwierdzi, że produkt został uszkodzony przez Klienta, może nie wypłacić w 100% kwoty zapłaconej za towar.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
(1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 1
(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
(4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
(6) dostarczania prasy;
(7) usług w zakresie gier hazardowych.

Formularz zwrotu towaru – pobierz

Reklamacje:

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do sklepu na adres dostępny w Regulaminie reklamowany towar wraz z opisem niezgodności (formularz reklamacyjny). Koszt wysyłki pokrywa Klient.
2. Sklep w ciągu 14 dni podejmie decyzje o reklamacji i odeśle informacje zwrotną.
3. W przypadku uznania reklamacji sklep ponosi koszty przesyłki oraz odsyła wymieniony towar, naprawia na swój koszt lub zwraca pieniądze.
4. W przypadku nie uznania reklamacji, towar zostaje odesłany do Klienta na jego koszt. Za dopłatą możliwa jest naprawa lub wysyłka nowego.

Formularz reklamacji – pobierz